Eesti Disainiauhinnad 2022

Disainiharidus

Eesti disainihariduse auhinda annab EDA 2024 konkursil välja Eesti Kunstiakadeemia.


Auhinnaga tõstetakse esile isikuid või isikute gruppe, kes:

  • on silmapaistvate tulemustega tegelenud disaini õpetamise ja juhendamisega;
  • on positiivset muutust toonud ja/või häid praktikaid levitava disainiharidusliku teose (publikatsiooni, kirjutise, saate, filmi, projekti vms) loonud;
  • on disainihariduse uurimistööga loonud uut väärtuslikku (disaini)teadmist, arendanud uuendusliku õppekava, üllatuslikke õppematerjale jmt;
  • on muul olulisel ja märgilisel moel panustanud Eesti disainiharidusse.

Auhinnakonkurss on avalik:

  • Kandidaate saavad esitada nii eraisikud kui institutsioonid, samuti saavad oma kandidatuuri esitada kandidaadid ise. Konkursil saavad osaleda kõik Eesti disainiharidusse panustanud isikud sõltumata tegevusalast, rahvusest ja kodakondsusest.
  • Auhinna saaja otsustab žürii, mille kutsub kokku Eesti Kunstiakadeemia. Žürii on viieliikmeline ja aastati erinev; sinna kuuluvad disaini- ja haridusvaldkonna esindajad eri institutsioonidest. Žürii liikmed määrab EKA disainiteaduskonna dekaan.
  • Auhinna määramine vormistatakse žürii kirjaliku otsusena, milles nimetatakse auhinna saaja ning põhjendatakse žürii otsust. Lisaks võib žürii välja tuua kuni kolm nominenti. Žürii võib vajadusel paluda kandidaadi esitajalt täpsustavat infot.

Avalikustamisele kuuluvad nii auhinna saaja kui ka nominendid.

Materjale oodatakse elektrooniliselt hiljemalt 01. augustiks 2024: info@disainikeskus.ee.


Tähtaeg: 


01.08 2024