Eesti Disainiauhinnad 2022

Disainiharidus

Eesti disainihariduse auhinda annab EDA 2022 konkursil välja Eesti Kunstiakadeemia. Eesti disaini-hariduse auhind on asutatud Eesti disainihariduse väärtustamiseks ja selle edasiviijate tunnustamiseks. 

Auhinnaga tõstetakse esile isikuid või isikute gruppe, kes:

_on silmapaistvate tulemustega tegelenud disaini õpetamise ja juhendamisega;

_on positiivset muutust toonud ja/või häid praktikaid levitava disainiharidusliku teose (publikatsiooni, kirjutise, saate, filmi, projekti vms) loonud;

_on disainihariduse uurimistööga loonud uut väärtuslikku (disaini)teadmist, arendanud uuendusliku õppekava, üllatuslikke õppematerjale jmt;

_on muul olulisel ja märgilisel moel panustanud Eesti disainiharidusse.

Auhinnakonkurss on avalik:

_Kandidaate saavad esitada nii eraisikud kui institutsioonid, samuti saavad oma kandidatuuri esitada kandidaadid ise. Konkursil saavad osaleda kõik Eesti disainiharidusse panustanud isikud sõltumata tegevusalast, rahvusest ja kodakondsusest.

_Auhinna saaja otsustab žürii, mille kutsub kokku Eesti Kunstiakadeemia. Žürii on viieliikmeline ja aastati erinev; sinna kuuluvad disaini- ja haridusvaldkonna esindajad eri institutsioonidest. Žürii liikmed määrab EKA disainiteaduskonna dekaan.

_Auhinna määramine vormistatakse žürii kirjaliku otsusena, milles nimetatakse auhinna saaja ning põhjendatakse žürii otsust. Lisaks võib žürii välja tuua kuni kolm nominenti. Žürii võib vajadusel paluda kandidaadi esitajalt täpsustavat infot.

Avalikustamisele kuuluvad nii auhinna saaja kui ka nominendid.

Materjale oodatakse elektrooniliselt hiljemalt 10. augustiks 2022: info@disainikeskus.ee.


Tähtaeg: 


10.08 2022