Üldtingimused

Üldtingimused kõigi kategooriate puhul:

 1. Disainiauhindadele võivad oma töid esitada kõik Eesti Vabariigis registreeritud era- ja avaliku sektori organisatsioonid ning Eestis alalist elukohta ja/või elamis- ja tööluba omavad disainerid, s.h. ka disaini tellijad, kes on töötanud mitte - Eestist pärit disaineriga või Eesti disainerid, kes on töötanud mitte - Eesti organisatsiooniga.

 2. Disainiauhindadele võib esitada disainilahendusi (tooted ja teenused, graafilise disaini jt disainivaldkondade teosed jm), mis on lõpuni arendatud ja kasutuses / tootmises, v.a. spetsiaalsed kategooriad, kus projektide / kontseptsioonide / prototüüpide esitamise õigus on eraldi välja toodud. Disainiauhindadele esitatud tooted ja teenused ei tohi konkursile esitamise ajaks olla turul või kasutuses olnud kauem kui 2 aastat, v.a. kategooriates, kus see on teistmoodi välja toodud (näiteks teenusedisain).

 3. Kui disainilahendus on varasemalt olnud Disainiauhindade mingis kategoorias valitud vähemalt nominentide hulka, ei saa seda samas kategoorias uuesti esitada.

 4. Iga kategooria töid hindab ning auhinna saaja valib rahvusvaheline žürii. Kui konkursile esitatud töö osas võib eeldada žüriiliikme huvide konflikti, siis žürii liige taandab ennast komisjoni tööst.

 5. Tööde esitamisega konkursile annab esitaja Eesti Disainikeskusele tasuta lihtlitsentsi ehk õiguse esitatud tööde (fotod jmt) reprodutseerimiseks eesmärgiga need avalikkusele avaldada sh näitustel, veebilehtedel (nt disainikeskus.ee, eestidisainiauhinnad.ee jne), konkursi väljaannetes, konkursiga seonduvalt meedias jne tähtajatult. Konkursil osalemisega kinnitab/vad kandidaat/autorid, et konkursile esitatavad tööd on autori(te) omalooming ja olemas on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.


Üldised esitatud tööde hindamiskriteeriumid:

 1. Majanduslik, sotsiaalne ja personaalne mõju – kas ja millist väärtust loob esitatud töö inimestele, ettevõtetele või ühiskonnale, kas on võimalik näidata mõõdetavaid tulemusi.

 2. Mõju kategooriale – kas esitatud töö disain esitab teistele selle kategooria töödele väljakutse end ümber hinnata ja täiustada.

 3. Mõju ettevõtlusele – kas on võimalik näidata disainilahenduse majanduslikku mõju. Mis väärtust see loob ettevõttele?

 4. Ühiskondlik mõju – kas disainilahendusel on positiivne mõju ühiskonnale või keskkonnale. Kas see on majakas, mis inspireerib positiivseid muutusi maailmas?

 5. Sotsiaalne mõju – kas disainilahendusel on olemas sotsiaalne mõju, kas see on arusaadav já mõõdetav / mõõdetud? Kas see lahendus inspireerib positiivsetele muutustele?

 6. Innovaatilisus ja originaalsus – uuenduslik idee, teostus, vorm või protsess, kas see töö on teistele inspiratsiooniks. Kas töö edendab eriala ja nihutab uue ja innovaatilise mõtlemise piire disaini praktikas? Kas disainilahendus on ainulaadne, loov ja uuenduslik ning kas see pakub midagi uut ja murrangulist? Kas projektis kasutatakse nutikalt, fantaasiarikkalt ja originaalselt uusi süsteeme, materjale, meetodeid, tehnikaid ja -protsesse vmt?

 7. Keskkonnasõbralikkus ja ressursisäästlikkus – ka disainilahendus võtab arvesse keskkonnasõbralikkust ja ressursisäästlikkust, on sellega eeskujuks?

 8. Kontekstuaalne sobivus – kas see on asjakohane, kajastab arusaamist kasutajate vajadustest ja olukordadest, muudab meie käitumist soovitud suunas.

 9. Teostuse kvaliteet – tehnoloogia valdamine, tehnilised oskused ja esteetika.