Eesti Disainiauhinnad 2022

Eriauhinnad: Noor Püss, SÄSI, Prillitoos, BRUNO elutöö

Noore disaineri auhinnad:

NOOR PÜSS 2024;
SÄSI 

ELUTÖÖ AUHINNAD:

Prillitoos 2024; 
BRUNO Elutöö auhind NOOR PÜSS 2024


Noor Püss auhinda annab välja ADC*E (Art Directors Club Estonia)

Hinnatakse noorte talentide viimase kahe aasta tegutsemist ning proovitakse tuua välja see nimi, keda juba varsti kõigi muude kategooriate kuldasid ootame noppima.

NB! Võitja saab lisaks surematule kuulsusele õiguse esindada Eestimaad ADC*Europe Rising Stars programmis ja ka muudes noorteprogrammides, mille kohta leiad infot siit: www.adceurope.org.


Osalemistingimused:

 • Osaleda saab noor, kuni 26aastane (k.a.) graafilise-, veebi- või laiemalt kommunikatsioonidisainer;
 • Osaleja saab olla Eesti resident, kas disainiüliõpilane, disainiõpingud lõpetanud noor professionaal või iseõppinud disainer;
 • Osaleda saab viimase kahe aasta (august 2022 kuni juuli 2024) jooksul valminud töödega;
 • Kui portfoolios on ka koolitöid või meeskonnatöid, tuleb kindlasti nimetada juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg või meeskonnakaaslased.


Osalemiseks tuleb:

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada järgmised materjalid:

1. Portfoolio 1 kuni 6 tööst. Iga esitatud töö kohta esitada:

 • kirjeldus pdf-formaadis, eesti keeles ja inglise keeles (lühikokkuvõte)
 • kuni 3 jpg formaadis fotot (formaat A4, resolutsioon 300 dpi)

2. Kandidaadi portreefoto;


NB! Osalemine on TASUTA!


Tööde esitamine:

Töid saab esitada läbi Defolio keskkonna


Abi ja vastused:

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab ADC*Estonia esindaja Piia Põldmaa, piiapoldmaa@gmail.com


NOOR PÜSS laureaadid läbi aegade:

2020 Pauline Marie Korp
2019 Hans Erik Põldoja
2018 Joonas Tensing
2017 Pamela Sume ja Andreas Roosson
2016 Jaan Sarapuu
2015 Stefan Hiienurm
2014 Veli-Johan Veromann


///


SÄSI


SÄSI auhinda annab välja Eesti Disainikeskus.

Noore disaineri auhinnaga SÄSI tunnustatakse noort kuni 35 aastast (k.a) disainerit toetamaks tema loometööd.


Eesmärk:

Konkursi eesmärk on toetada noorte disainerite loovat tegutsemist, jagada tunnustust ja tuua tööd avalikkusele lähemale. Hinnatakse toodet või tooteprototüüpi (füüsilist või digitoodet), disainivaldkonna piire laiendavat eksperimentaalset tegevust või uurimistegevust, mis ei ole koolitöö / juhendatud töö.


Osalemise tingimused:

 • Konkursile saab kandideerida Eesti resident, kuni 35 aastane (k.a) noor disainer viimase kahe aasta (august 2024 kuni juuni 2024) jooksul valminud tööga või töödega (portfolio).
 • Kandidaat võib olla disainiõpingud lõpetanud noor professionaal, disainiüliõpilane või iseõppinud disainer.
 • Kandideerida võivad ka töörühmad, kelle puhul saab kandideerida rühma kuni 35-aastane (k.a.) liige.
 • Üks kandidaat võib esitada mitu tööd kuivõrd hinnatakse disaineri loomingut ja isikupära laiemalt.
 • Töörühmas tehtud töö puhul tuleb nimetada kõik töörühma liikmed.


Tööde esitamine:

Üleslaadimine, registreerimine ja osalemismakse:

Konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida ja üles laadida internetikeskkonda Defolio, täites registreerimisvormi, millele tuleb lisada:

 • autori portreefoto;
 • autori CV eesti ja inglise keeles (pdf-formaadis);
 • iga esitatud töö kohta projektikirjeldus (pdf-formaadis) + kuni 3 jpg formaadis fotot (formaat A4, resolutsioon 300 dpi);
 • lühike kokkuvõttev tekst oma töö / portfolio kohta nii eesti kui ka inglise keeles, kummaski keeles kuni 500 tähemärki. Soovi korral võib lisada täiendava pikema teksti žürii jaoks.

Töid saab esitada läbi Defolio keskkonna


Žürii:

Konkursile esitatud töid (portfooliot) hindab ning auhinna saaja valib rahvusvaheline žürii. Žürii koosneb vähemalt 5-st oma valdkonna professionaalist.


Žürii lähtub tööde hindamisel järgmisest:

 • disainiga lahendatava probleemi asjakohasus;
 • teema või lahenduse uudsus;
 • rahvusvaheline konkurentsivõime;
 • mõju ühiskonnale, kogukonnale, tööstusele, ettevõttele vms;
 • jätkusuutlikkus;
 • potentsiaal Eesti disainivaldkonna taset tõsta;
 • portfoolio puhul hinnatakse lisaks selle terviklikkust ja esitluse viimistlust.


Žüriil on õigus kandidaadilt küsida lisainfot ja täiendavaid materjale.


Võitja valimine:

 • Konkursi esimeses etapis valib žürii konkursi nominendid (kuni 10 tööd).
 • Nominentide tööd avalikustatakse konkursi kodulehel.
 • Nominentide hulgast valib žürii konkursi võitja.
 • Auhinna saaja kuulutatakse välja auhinnasündmusel „Eesti Disainiauhinnad 2024“.


Žürii otsused on konsensuslikud, lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu.


Tingimused:

- Tööde esitamisega konkursile annab esitaja Eesti Disainikeskusele tasuta lihtlitsentsi ehk õiguse esitatud tööde (fotod jmt) reprodutseerimiseks eesmärgiga need avalikkusele avaldada sh näitustel, veebilehtedel nt disainikeskus.ee, eestidisainiauhinnad.ee jne, konkursi väljaannetes, konkursiga seonduvalt meedias jne tähtajatult.

- Konkursil osalemisega kinnitab/vad kandidaat/autorid, et konkursile esitatav(ad) töö(d) on autori(te) omalooming ja tal on olemas kõik õigused töö(de) esitamiseks konkursile.


NB! Konkursil osalemine on TASUTA!


Abi ja vastused:

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Disainikeskuse esindaja Kristi Laanemäe, kristi@disainikeskus.ee


SÄSI laureaadid läbi aegade:

2020 Kadi Adrikorn
2018 Piibe Tomp
2016 Johanna Tammsalu
2014 Aap Piho ja Marit Ilison
2012 Kärt Ojavee, Indrek Sirkel ja Helena Karelson
2010 Karin Luuk
2007 Kaspar Paas
2006 Pavel Sidorenko
2005 Sixten Heidmets


///


PRILLITOOS 2024

Prillitoos auhinda annab välja ADC*E (Art Directors Club Estonia).

Prillitoos auhinnaga tunnustatakse aastate jooksul tehtud töö eest valdkonna arendamises ja uute põlvkondade elule aitamises. Pole oluline, kui palju aastaid on sinu elus, vaid kui palju disaini on sinu aastates.

Auhinnale ei saa ise kandideerida.

Abi ja vastused:

Küsimuste korral aitab teid ADC*Estonia esindaja Piia Põldmaa, piiapoldmaa@gmail.com


///


BRUNO elutöö auhind 2024


BRUNO elutöö auhinda annab välja Eesti Disainerite Liit.TÄHTAEG: 20.07/10.08