Eesti Disainiauhinnad 2022

Eriauhinnad: Noor Püss, SÄSI, Prillitoos, BRUNO elutöö

Noore disaineri auhinnad:

NOOR PÜSS;
SÄSI

ELUTÖÖ AUHINNAD:

Prillitoos 2022; 
BRUNO Elutöö auhind NOOR PÜSS 2022

→ IN ENGLISH


Auhinda annab välja ADC*E (Art Directors Club Estonia)

Hinnatakse noorte talentide viimase kahe aasta tegutsemist ning proovitakse tuua välja see nimi, keda juba varsti kõigi muude kategooriate kuldasid ootame noppima.

Osalemistingimused:

1. Osaleda saab noor, kuni 26aastane (k.a.) graafilise-, veebi- või laiemalt kommunikatsioonidisainer;

2. Osaleja saab olla Eesti resident, kas disainiüliõpilane, disainiõpingud lõpetanud noor professionaal või iseõppinud disainer;

3. Osaleda saab viimase kahe aasta (august 2020 kuni juuli 2022) jooksul valminud töödega;

4. Kui portfoolios on ka koolitöid või meeskonnatöid, tuleb kindlasti nimetada juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg või meeskonnakaaslased.


Osalemiseks tuleb:

Täita Defol.ios kandideerimisvorm ja esitada järgmised materjalid:

1. Portfoolio 1 kuni 6 tööst. Iga esitatud töö kohta esitada: 
a. kirjeldus pdf-formaadis, eesti keeles ja inglise keeles (lühikokkuvõte)
b. kuni 3 jpg formaadis fotot (formaat A4, resolutsioon 300 dpi)

2. Kandidaadi portreefoto.


NB! Osalemine on tasuta!
Kandideerimistähtaeg: 10. august 2022

ESITA TÖÖ SIIN

NOOR PÜSS laureaadid läbi aegade:

2020 Pauline Marie Korp
2019 Hans Erik Põldoja
2018 Joonas Tensing
2017 Pamela Sume ja Andreas Roosson
2016 Jaan Sarapuu
2015 Stefan Hiienurm
2014 Veli-Johan Veromann


//


SÄSI


→ IN ENGLISH

Auhinda annab välja Eesti Disainikeskus.

SÄSI auhinna väljaandmisega toetatakse noorte disainerite loovat ja iseseisvat tegutsemist. Hinnatakse toodet või tooteprototüüpi, disainivaldkonna piire laiendavat eksperimentaalset tegevust või uurimistegevust.

Osalemistingimused:

1. Osaleda saab noor, kuni 35 aastane (k.a) disainer (v.a. graafiline disainer, kes saab osaleda Noore Püssi kategoorias);
 
2. Osaleja saab olla Eesti resident, kas disainiüliõpilane, disainiõpingud lõpetanud noor professionaal või iseõppinud disainer. Kandideerida võivad ka töörühmad, kelle puhul kandideerida saab rühma kuni 35 aastane (k.a) liige. 

3. Osaleda saab viimase kahe aasta (august 2020 kuni juuli 2022) jooksul valminud tööga või töödega.

4. Üks osaleja võib esitada mitu tööd, soovitavalt 3-6.

5. Hinnatakse disaineri loomingut ja isikupära laiemalt. 

6. Koolitöö esitamisel tuleb kindlasti nimetada juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.

Osalemiseks tuleb:

Täita Defol.ios kandideerimisvorm ja esitada järgmised materjalid:

1. Portfoolio 1 kuni 6 tööst (projektist), mis peab moodustada ühtse terviku. Iga esitatud töö kohta esitada: 

a. projektikirjeldus pdf-formaadis, eesti keeles ja inglise keeles (väh lühikokkuvõte). Projektikirjelduses peab olema välja toodud disainiga lahendatav probleem ja lahenduse asjakohasus; teema või lahenduse uudsus; kas tööl on potentsiaali Eesti disainivaldkonna taset tõsta, milline on loodav lisandväärtus (mõju ühiskonnale, kogukonnale, tööstusele, ettevõttele vms) jne. 
Koolitöö esitamisel tuleb kindlasti nimetada juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.

b. kuni 3 jpg formaadis fotot (formaat A4, resolutsioon 300 dpi) 

2. Kandidaadi portreefoto;


Hinnatakse:

1) disainiga lahendatava probleemi asjakohasust;
2) teema või lahenduse uudsust;
3) tööde rahvusvahelist konkurentsivõimet;
4) potentsiaali Eesti disainivaldkonna taset tõsta;
5) loodavat lisandväärtust (mõju ühiskonnale, kogukonnale, tööstusele, ettevõttele vms);
6) portfoolio esitluse viimistlust.


NB! Osalemine on tasuta!
Kandideerimistähtaeg: 10. august 2022

ESITA TÖÖ SIIN

SÄSI laureaadid läbi aegade:

2020 Kadi Adrikorn
2018 Piibe Tomp
2016 Johanna Tammsalu
2014 Aap Piho ja Marit Ilison
2012 Kärt Ojavee, Indrek Sirkel ja Helena Karelson
2010 Karin Luuk
2007 Kaspar Paas
2006 Pavel Sidorenko
2005 Sixten Heidmets

///


PRILLITOOS 2022

Auhinda annab välja ADC*E (Art Directors Club Estonia). Prillitoos auhinnaga tunnustatakse aastate jooksul tehtud töö eest valdkonna arendamises ja uute põlvkondade elule aitamises. 


///


BRUNO elutöö auhind 2022


BRUNO elutöö auhinda annab välja Eesti Disainerite Liit.

TÄHTAEG: 20.07/10.08