Eesti Disainiauhinnad 2022

Reglement

Eesti disainihariduse auhinna statuut:

1. Eesti disainihariduse auhind on asutatud Eesti disainihariduse väärtustamiseks ja selle edasiarendajate tunnustamiseks. Eesti disainihariduse auhinda annab välja Eesti Kunstiakadeemia iga kahe aasta järel.

2. Auhinnale saavad kandideerida isikud või isikute grupid, kes:

- on tulemuslikult tegelenud disaini õpetamise ja juhendamisega;
- on avaldanud disainiharidusliku teose (publikatsioon, kirjutis, film, projekt vms);
- on teostanud disainiharidust puudutava uurimistöö;
- on muul olulisel moel panustanud Eesti disainiharidusse.

3. Konkursil saavad osaleda kõik Eesti disainiharidusse panustanud isikud sõltumata tegevusalast, rahvusest ja kodakondsusest.

4. Auhinnakonkurss on avalik. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud kui institutsioonid, samuti saavad oma kandidatuuri esitada kandidaadid ise.

5. Esitaja lisab avalduse juurde kandidaadi tegevuse lühikirjelduse ja põhjenduse, milles sisaldub muuhulgas:
- esitamise kuupäev ja aasta;
- kandidaadi täisnimi koos kontaktandmetega;
- ülevaade kandidaadi tegevusest ja panusest Eesti disainiharidusse;
- põhjendus kandidaadi esiletõstmiseks;
- esitaja täisnimi koos kontaktandmetega.

6. Materjalid esitatakse Eesti Disainikeskusele elektrooniliselt aadressil: info@disainikeskus.ee.

7. Välja antakse üks rahaline auhind summas 1000 eurot. Auhind ei kuulu reeglina jagamisele kahe või enama autori vahel, välja arvatud juhul, kui väljavalitud töö on teostatud autorite kollektiivi poolt.

8. Auhinna saaja otsustab žürii, mille kutsub kokku Eesti Kunstiakadeemia. Žürii on viieliikmeline ja aastati erinev; sinna kuuluvad disaini- ja haridusvaldkonna esindajad. Žürii liikmed määrab EKA disainiteaduskonna dekaan.

9. Auhinna määramine vormistatakse žürii kirjaliku otsusena, milles nimetatakse auhina saaja ning põhjendatakse žürii otsust. Lisaks võib žürii välja tuua kuni kolm nominenti. Žürii võib vajadusel paluda kandidaadi esitajalt täpsustavat infot.

10. Avalikustamisele kuuluvad nii auhinna saaja kui ka nominendid.