Eesti Disainiauhinnad 2022

Graafiline- ja meediadisain

→ IN ENGLISH


EDA 2022 konkursil annab Graafilise- ja meediadisaini auhindu välja ADC*Estonia (Art Directors Club Estonia).


Kategooriad:

1. Jätkusuutlik areng, Teadusarendus ja tehnoloogiline progress

Eesmärk:
 tunnustada töid, mis kasutavad ja edendavad jätkusuutliku arengu, säästva tarbimise ja mõistliku materjalikasutuse ideid ning edendavad teadmiste, teaduse ja tehnoloogia võidukäiku.

Ootame konkursile nii kodulehti, firmagraafikat, pitch-decke, raamatuid, infograafilisi teoseid, mobiiliäppe, e-poode, fotosid või fotoraamatuid, ürituse kontseptsioone, reklaamfilme ja -kampaaniaid, illustratsioone, pakendeid, animatsioone või mis iganes vormis loovmõtet, mis keskendub konkursi teemale.


2. Majanduslik, sotsiaalne, piirkondlik ja interdistsiplinaarne koostöö 

Eesmärk: tunnustada koostööprojekte, mis näitavad koostöös peituvat jõudu ning seda, et koos luues on võimalik saavutada enamat kui üksi pusides. 

Ootame konkursile nii kodulehti, firmagraafikat, pitch-decke, raamatuid, infograafilisi teoseid, mobiiliäppe, e-poode, fotosid või fotoraamatuid, ürituse kontseptsioone, reklaamfilme ja -kampaaniaid, illustratsioone, pakendeid, animatsioone või mis iganes vormis loovmõtet, mis keskendub konkursi teemale.


3. Kultuuriline ja lingvistiline mitmekesisus

Eesmärk: 
tunnustada töid, mis toovad esile mitmekesise ühiskonna huvitavamaid tahke ja näitavad, kuidas inimesed elaval teiselpool meie mulli ning lõhuvad stereotüüpe ja eelarvamusi.

Ootame konkursile nii kodulehti, firmagraafikat, pitch-decke, raamatuid, infograafilisi teoseid, mobiiliäppe, e-poode, fotosid või fotoraamatuid, ürituse kontseptsioone, reklaamfilme ja -kampaaniaid, illustratsioone, pakendeid, animatsioone või mis iganes vormis loovmõtet, mis keskendub konkursi teemale.


4. Ühiskondlik sidusus, uus normaalsus ja kriiside juhtimine

Eesmärk: tunnustada töid, mille eesmärk on rahvast raskest ajast läbi aidata, ühendada abivajajad abistajatega ning vähendada või leevendada lõhesid tänases ühiskonnas.

Ootame konkursile nii kodulehti, firmagraafikat, pitch-decke, raamatuid, infograafilisi teoseid, mobiiliäppe, e-poode, fotosid või fotoraamatuid, ürituse kontseptsioone, reklaamfilme ja -kampaaniaid, illustratsioone, pakendeid, animatsioone või mis iganes vormis loovmõtet, mis keskendub konkursi teemale.


Konkursil osalemiseks tuleb: 

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada selle juurde järgmised materjalid: 

1. Töö kirjeldus, kus on lühidalt ja arusaadavalt esitatud järgmine info:

a. selgitatud töö sisu (sh. eesmärk, kuidas see saavutati; probleem, mida lahendati; sihtrühm, keda sooviti kõnetada);

b. esitatud nägemus, mil moel ja viisil esitatud töö toetab kategooria eesmärkide saavutamist;

c. selgitatud projekti käiku/protsessi e. kuidas tulemus saavutati, keda ja kuidas kaasati, milliseid metoodikaid kasutati;

d. kirjeldatud, milline muutus selle töö tulemusena aset leidis;

Seletuskiri esitada nii eesti kui inglise keeles pdf-formaadis.

2. Kuni 10 pilti (4266*3200px), kompresseerimata JPEG (RGB). Lubatud on lisada ka URL projekti tutvustavale minisaidile või videole.

 

5. ADC*E aasta disainer

Eesmärk: tunnustada viimasel aastal eriti hea tööga silma paistnud disainerit, keda on au eeskujuks tuua.

Arvestatakse nii ADC*E Eesti Disainiauhinnad 2022 tulemusi kui Kuldmuna 2022 tulemusi ning ka teisi konkursse ning töövõite.

Kandideerimiseks:

Esita kandidaadiks keegi selline, kelle puhul oled uhke, et töötad just sellise inimesega koos, kes teeb, saavutab ja näitab teed meile kõigile.


/// 


Graafilise disaini tööde hindamiskriteeriumid on:

Uudsus ja innovaatilisus: töö peab olema mingil moel uudne – hea copy & paste ei võida

Teostuse kvaliteet: teostus peab toetama ideed ja tehnilist lahendust

Tabavus: töö peab saavutama oma eesmärgi

 
Abi ja vastused:
Küsimuste korral aitab teid: Janno Siimar / ADC*Estonia +372 56 486 777 janno@velvet.ee

Osalemistasu:
Soodushind - 02.05 - 20.07 - 40€
Hilineja hind - 21.07 - 10.08 - 80€ 
Osalemistasule lisandub käibemaks (20%).

TÄHTAEG: 20.07/10.08