Eesti Disainiauhinnad 2022

Teenusedisain

→ IN ENGLISH


Teenusedisaini auhindu annab EDA 2022 konkursil välja Teenusmajanduse Koda. Eesmärk on näidata, et disain on tõhus viis olemasoleva teenuse ümber-mõtestamiseks, parendamiseks või täiesti uue teenuse loomiseks ning sellega tõsta see disainidistsipliin meedia, avalikkuse ja eelkõige ettevõtjate ning avaliku sektori huviorbiiti.

Tunnustatakse teenusedisaini rakendamist paremate, innovaatilisemate ja kasutajasõbralikemate teenuste arendamisel Eestis, nii füüsilises kui digitaalkeskkonnas. 

Kandideerima on oodatud:

Kõik ettevõtted, asutused ja/või agentuurid, kes on:

a) kas

_kindlal eesmärgil (näiteks efektiivsuse tõstmine, rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine, ligipääsetavuse tõstmine, kogukondade võimestamine, keskkonnasäästlikkus) teadlikult ehk läbimõeldult ja planeeritult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud; või

_loonud samadel kaalutlustel täiesti uue teenuse; või

_disaininud oma sisemised teenused selliseks, et lõppklientidele teenuse osutamine on muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks , efektiivsemaks ja/või keskkonnasäästlikumaks;

b) teenuse disainimise läbi parandanud teenuse konkurentsivõimet, turuosa, klientide või töötajate rahulolu.

 

Teenusedisaini auhind antakse välja kahes kategoorias: 

1. Parim teenusedisaini projekt avalikus ja kolmandas sektoris: Kandideerima on oodatud on kõik avalikus või kolmandas sektoris edukalt ellu viidud teenusedisaini projektid, mis on läbinud disainimise protsessi kolme viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast ja seda on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.

 

2. Parim teenusedisaini projekt erasektoris: Kandideerima on oodatud on kõik erasektoris edukalt ellu viidud teenusedisaini projektid, mis on läbinud disainimise protsessi kolme viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast ja seda on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.

 

Osalemiseks tuleb: 

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada selle juurde järgmised materjalid:

1. Konkursile esitatava teenuse tutvustus. Tutvustus peab sisaldama:

_Töö eesmärke ja kuidas need saavutati, probleemi kirjeldust, mida hakati lahendama, kes organisatsioonidest ja inimestest olid disaini ja laiemasse arendustegevusse kaasatud.

_Disainiprotsessi ja lahenduse lühikirjeldust algusest lõpuni.

Palun selgitage:

- Milliseid disainiuuringuid (sh kvalitatiivseid) on läbi viidud? Millised olid peamised uuringutulemused (ik insight) ja kuidas nendega arendustegevuses arvestati?

- Milliseid teenusedisaini metoodikaid ja tööriistu kasutati?

- Kes on kasutajad ja kuidas kasutajad on olnud protsessi kaasatud?

- Kuidas teenusekontseptsiooni kasutajatega testiti?

_Infot, miks ja kuidas peetakse teenust kasutatavuse, majandusliku mõju või inimsuhtluse osas silmapaistvaks:

- Kas ja kuidas on mõõdetud teenusedisainilahenduse mõju ja milline see on olnud?  

- Kuidas disain on teenusele väärtust lisanud?

- Milline on otsene kliendikasu? Kasu organisatsioonile?

- Äriline kasu?

- Kasu ühiskonnale, keskkonnale, kogukonnale?

_Kliendi/kasutaja tagasisidet: Tooge reaalne näide kliendi tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

Tutvustus peab olema võimalikult selge ja kompaktne. Soovitav pikkus 2 A4 lk. Tutvustus tuleb esitada pdf formaadis, nii eesti kui ka inglise keeles ning esitada defolio keskkonnas.


2. Visuaalsed näited protsessi erinevatest osadest ja lõplikust teenusest (kuni 10 fotot)


// 


Abi ja vastused:

Teenusedisaini auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Teenusmajanduse Koja esindaja Ants Lusti, ants.lusti@identity.ee


Osalemistasu:

Soodushind - 02.05 - 20.07  - 40€ + km
Hilineja hind - 21.07 - 10.08  - 80 € + km

ESITA TÖÖ
TÄHTAEG: 20.07/10.08