Eesti Disainiauhinnad 2022

Reglement

Eesti Disainiauhinnad 2018 Teenusedisaini auhinna osalemise tingimused 

1.       Taotluse Teenusedisaini auhinna saamiseks võivad esitada kõik ettevõtted ja asutused, kes on:

 • kindlal eesmärgil (näiteks efektiivsuse tõstmiseks või rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks) teadlikult ehk läbimõeldult ja planeeritult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud või
 • loonud samadel kaalutlustel täiesti uue teenuse või;
 • on disaininud oma sisemised teenused selliseks, et lõppklientidele teenuseosutamine on muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks ja efektiivsemaks;
 • teenuse disainimise läbi on parandatud teenuse konkurentsivõimet, turuosa, klientide või töötajate rahulolu
   

2.       Hindamisele võetakse teenused, mis on läbinud disainimise protsessi kahe viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (2016 september kuni 2018 september) või mida on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.

 

Kategooriad

Teenusedisaini auhinnale saab töid esitada kahes kategoorias:

1.       Teenusedisain erasektoris

2.       Teenusedisain avalikus ja kolmandas sektoris

 

Tööde esitamine 

Tööde esitamiseks vajalik informatsioon:

1.       Teenuse, mille arendamiseks on teenusedisaini protsessi kasutatud, tutvustus (maksimaalselt 2 A4 lk,)

2.       Kirjeldage täpset probleemi, mida hakati lahendama

3.       Disainiprotsessi lühikirjeldus: selgitage ja illustreerige disainiprotsessi algusest lõpuni:

 • Milliseid kliendiuuringuid (sh kvalitatiivseid) on läbiviidud? Millised olid peamised taipamised (ik insight) ja kuidas nendega arendustegevuses arvestati?
 • Milliseid teenusedisaini metoodikaid ja tööriistu kasutati?
 • Kuidas kasutajad on olnud protsessi kaasatud?
 • Kuidas teenusekontseptsiooni kasutajatega testiti?
 • Tooge visuaalseid näiteid protsessi erinevatest osadest ja lõplikust teenusest (kuni 10 fotot)

4.       Milline on olnud teenusedisaini mõju?

 • Kuidas disain on teenusele väärtust lisanud?
 • Milline on otsene kliendikasu? Kasu organisatsioonile?
 • Äriline kasu?
 • Kasu ühiskonnale või kogukonnale?

5.       Kliendi/kasutaja tagasiside.

 • Tooge reaalne näide kliendi tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)
6. Võimalusel lisage kvaliteetseid illustreerivaid fotosid või jooniseid. Nomineeritud saamise puhul kasutatakse neid ka kommunikatsioonis.

7.       Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte kogu projektist (kuni 1000 tähemärki eesti ja inglise keeles kokku)

Kontrollküsimus: kas kujutatu ja kirjeldatu on tavainimesele lugedes 5 minutiga arusaadav?

Vahežürii positiivse vastuse puhul (24. august) võimalusel luua teenusekirjeldus elektroonilise presentatsiooni või video kujul, mida on võimalik näidata tahvelarvutites ning edastada see 2. septembriks marii@disainikeskus.ee 

Teenuse disaini auhinna tööde esitamine toimub Defolio keskkonnas defol.io 

 

Disainitud teenuse hindamise kriteeriumid:

 • kliendiuuringute käigus saadud taipamiste (insights) mõju arendusprotsessile ja lõpptulemusele
 • kasutajate kaasatus disainiprotsessis
 • kasutajasõbralikkus (kuidas teenus sobitub kasutaja elulilma)
 • lihtsus
 • arusaadavus
 • tõestatud efektiivsus
 • innovatsiooni tase
 • funktsionaalsus
 • rahvusvaheline konkurentsivõime
 • disainimise protsessi eesmärgipärasus
 

Kasu auhinna saajale:

 • Eesti disainiauhind “Teenuse disain” kategoorias või teenuse äramärkimine
 • Õigus kasutada tähist Eesti Disainiauhind 2018 ja Äramärgitud töö
 • Visuaalse auhinnatähise kasutamine auhinnatava veebilehel ja kirjalikes materjalides
 • Auhinnatud ja äramärgitud tööde tutvustus meedias
 • Osalemine nominentide näitusel (2 nädalat)
 • Andmed auhinna kataloogis ja internetis
 • Konkursi meediakajastused