Eesti Disainiauhinnad 2022

Valdkonnaülesed: Disainimuutja, Aasta Disainitegu, Elumuutev disain

→ IN ENGLISHdISAINIMUUTJA;

AASTA DISAINITEGU;
ELUMUUTEV DISAIN (GRAND PRIX)


Disainimuutja 2022

Auhinda annab välja Eesti Disainikeskus.

Disainimuutja 2022 auhinna eesmärk on tunnustada innovaatilist disainitegevust, kus disaini protsesse on arendatud ning disaini on rakendatud uuel ja tõhusal moel, uutes valdkondades või eesmärkidel.

Konkursile ootame kahel viimasel aastal läbi viidud disainiprojekte (tegevusi, uuringuid) ja - lahendusi, mis näitavad disaini rakendamist uuenduslikust küljest, disaini suutlikkust ja potentsiaali hakata asju teistmoodi tegema ja/või tungida uutele mängumaadele, kuhu disain siiani ei ole jõudnud.

Hindame konkursile esitatud töö uuenduslikkust, selle võimet ühiskonna ja ettevõtluse ees olevaid probleeme ja situatsioone uuel viisil ja tõhusalt ümber mõtestada ning luua ja juhtida uusi protsesse soovitud muudatuste elluviimisel. Samuti hindame, millisel moel on konkursile esitatud töö avaldanud olemasolevale turule ja praktikatele positiivset mõju ning avanud seeläbi uusi turge nii disainile endale kui meie partneritele.


Konkursil osalemiseks tuleb:

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada lisaks järgmised materjalid:

1. Disainiprojekti (tegevuse, uuringu, lahenduse) tutvustus

Tutvustus peab sisaldama:

_ ülevaatlikku kokkuvõtet disainiprojektist;

_ selgitust, mille poolest on konkursile esitatud disainiprojekt uuenduslik, mis probleeme see lahendab, millist mõju ja kellele see avaldab ning kuidas lahenduse või tegevuse mõju on mõõdetud;

Tutvustuse soovituslik pikkus on 2 A4 lk. Tutvustus esitada pdf-formaadis, nii eesti kui inglise keeles.

2. Visuaalsed näited protsessi erinevatest osadest ja lõplikust tulemusest. Esitage kuni 10 kvaliteetset jpg formaadis fotot või illustratsiooni. Lubatud on lisada ka URL projekti tutvustavale minisaidile või videole.


Disainimuutja kategoorias kandideerimine on TASUTA. Täpsemalt saab tingimustega tutvuda ja kandideerida Defol.io keskkonnas.

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Disainikeskuse esindaja Tiia Vihand, info@disainikeskus.ee


///


Aasta Disainitegu 2022


Auhinda annab välja Eesti Disainikeskus.

Auhinna eesmärk: tõsta esile silmapaistvaid tegevusi disainiteadlikkuse ja –kasutuse edendamisel, disainivaldkonna arengute mõjutamisel ning tunnustada isikuid või organisatsioone, kelle eestvedamisel või toel seda on tehtud.

Konkursile ootame viimase kahe aasta jooksul toimunud ettevõtmisi, sündmusi või muid saavutusi, millega on märkimisväärselt panustatud ja mis on positiivselt mõjutanud disainiteadlikkuse kasvu / disainivaldkonna arengut / tarka disaini kasutust / disainil põhineva ettevõtluse arendamist. 

Auhinnale saavad esitada kandidaate nii ettevõtted, asutused kui ka disainiagentuurid.


Hindame tegu ja selle mõju ulatust. Mõju ja selle ulatus peab olema kirjeldatav ja seda peab olema võimalik mõõta.


Konkursil osalemiseks tuleb esitada:

1. Põhjendus teo auhinnale esitamise kohta eesti ja inglise keeles (soovitavalt kuni 2 A4), mis selgitab, millega on tegu, milline on hinnatav panus ja milline on hinnatava teo mõju nii organisatsioonile, asjassepuutuvatele kasutajatele kui kogukonnale laiemalt. Võimalusel lisada reaalseid näiteid kasutajate tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

2. Võimalusel lisage kvaliteetseid illustreerivaid fotosid (kuni 10) või jooniseid.


Tööde esitamine:

Materjalid esitatakse Eesti Disainikeskusele hiljemalt 10. augustiks elektrooniliselt aadressil: info@disainikeskus.ee.
NB! Auhinnale kandidaadi esitamine on tasuta.

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Disainikeskuse juhataja Tiia Vihand, info@disainikeskus.ee

///


ELUMUUTEV DISAIN (GRAND PRIX)

Disain on võimeline muutma inimeste elusid, luues lahendusi, mis loovad korraga väärtust nii üksikindiviidile kui ühiskonnale laiemalt. Mõnikord suhteliselt väikeste, nutikate muudatustega, mõnikord murranguliste ideedega.

Elumuutva disaini auhind antakse välja Eesti Disainiauhindade konkurssidele esitatud kõige suurema mõjuga disainilahendusele - tootele, teenusele või muule disainilahendusele, sõltumata disaini valdkonnast.

Žürii valib kõikide disainiauhindade kategooriate seast välja disainlahenduse, mis on juba tõestanud ennast kaasaegsete komplekssete keskkonna, sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamisel. Seda (võimalikku) mõju peab saama hinnata.

Disainlahenduselt eeldame inimeste mõtlemise, käitumises ja kultuuri muutmist säästlikuma elukorralduse suunas, mis toob samas kasu nii lahenduse tellijatele, kasutajatele kui kogukonnale laiemalt.

Antakse välja kuni 2 auhinda, seda ainult siis, kui selleks on põhjust:

Väike - IDU - lubav, visionäärne disainitegu;
Suur - TULEMUS - tõestatud mõju omav disainitegu.

NB! Selles kategoorias eraldi töid esitada ei saa, nominendid valib kategooriateülene žürii välja kõigi esitatud tööde hulgast.

TINGIMUSED


TÄHTAEG: 20.07/10.08