Eesti Disainiauhinnad 2020

Graafiline ja digitaalne disain


[eng below] Graafilise ja digitaalse disaini auhindu annab Eesti Disainiauhindadel välja ADC*E (Art Directors Club Estonia). Antud kategooria muutub sellest aastast ADC*E kontekstis väärtuspõhiseks, ehk hinnatakse seda, kui hästi tehtud töö edendab meie ühiskonnale olulisi väärtuseid. Uue hindamise protseduuri kallal on töötatud nüüdseks juba terve aasta, koos ADC*Europe juhatuse ja klubide esindajatest koosneva töörühmaga.

Kuna süsteem on uus, siis võetakse sel korral vastu viimase kahe aasta jooksul tehtud tööd. Nagu alati, konkureerivad võidutööd Barcelonas ADC*Europe auhindadele. 

Sel aastal antakse välja auhindu neljas väärtuspõhises kategoorias, leitakse üles järgmise Noore Püss, kroonitakse ADC*E Aasta Disainer ja antakse välja auväärne Prillitoos.

Tutvu Graafilise ja Digitaalse disaini kategooria nominentidega siin: https://defol.io/eda/2020/finalists

SPIKKER tööde esitamiseks

Loe pikemalt graafilise ja digitaalse disaini kategooriatega seonduvast siit

Väärtuspõhised kategooriad:

Palume esitada parimad graafilise-, veebi- või laiemalt kommunikatsioonidisaini töid, mis tegelevad järgmiste teemadega:

1. Jätkusuutlik areng

Tööd, mis kasutavad ja edendavad jätkusuutliku arengu, säästva tarbimise ja mõistliku materjalikasutuse ideid.

2. Teadusarendus ja tehnoloogiline progress

Tööd, mis edastavad teaduse ja tehnoloogia viimast sõna, selgitavad ning populariseerivad teadmistepõhist lähenemist mistahes eluvaldkonnas.

3. Majanduslik, sotsiaalne ja piirkondlik koostöö

Koostööprojektid, mis näitavad koostöös peituvat jõudu ning seda, et koos luues on võimalik saavutada enamat kui üksi pusides.

4. Kultuuriline ja lingvistiline mitmekesisus

Tööd, mis toovad esile mitmekesise ühiskonna huvitavamaid tahke ja näitavad, kuidas inimesed elaval teiselpool meie mulli ning lõhuvad stereotüüpe ja eelarvamusi.


Mida esitada? Kategooriates 1-4 esita:

- kodulehed
- firmagraafikad
- pitch-deckid
- raamatud
- infograafilised teosed
- mobiiliäpid
- e-poed
- fotod või fotoraamatud
- ürituse kontseptsioonid
- reklaamfilmid ja -kampaaniad
- illustratsioonid
- pakendid
- animatsioonid
- või mis iganes vormis loovmõte, mis haakub nende teemadega.

Tööde esitamise tasu:

Varajane linnuke - 23.04.2020-22.06.2020 - 40€  + km / töö
Hiline linnuke - 23.06.2020-06.07.2020 - 80 € + km / töö

Tööde esitamine ja rohkem infot: Defolio keskkonnas


NOOR PÜSS 2020


Hinnatakse noorte (26. a) talentide poolt viimase kahe aasta portfoolioid ning proovitakse tuua välja see nimi, keda juba varsti kõigi muude kategooriate kuldasid ootame noppima. Mida esitada? Kui sa oled noor, siis saada oma portfoolio viimase kahe aasta kohta.
NB! Võitja saab lisaks surematule kuulsusele õiguse esindada Eestimaad ADC*Europe Rising Stars programmis ja ka muudes noorteprogrammides, mille kohta leiad infot siit: www.adceurope.org.

TÖÖDE ESITAMINE: Defolio keskkonnas


ADC*E AASTA DISAINER 2020


Žürii hindab viimasel aastal eriti hea tööga silma paistnud disainerit, keda on au eeskujuks tuua. Arvestatakse nii ADC*E Eesti Disainiauhinnad 2020 tulemusi kui Kuldmuna 2020 tulemusi ning ka teisi konkursse ning töövõite.
Esita kandidaadiks keegi selline, kelle puhul oled uhke, et töötad just sellise inimesega koos, kes teeb, saavutab ja näitab teed meile kõigile.
NB! kuna aasta on noor, siis Aasta Disaineri kandidaatide estamine algab veidi hiljem. Oma lemmikute üleskirjutamine aga kohe praegu!


ADC*E PRILLITOOS 2020


Pole oluline, kui palju aastaid on sinu elus, vaid kui palju disaini on sinu aastates. Elutööauhind.Tunnustame aastate jooksul tehtud töö eest meie valdkonna arendamises ja uute põlvkondade elule aitamises.


Küsimuste korral:
Janno Siimar / ADCEstonia
+372 56 486 777
janno[at]velvet.ee

ŽÜRII:


- Kaire Rannik (Disainer, Eesti Disainikeskus)
- Ülle Madise (Õiguskantsler)
- Tarmo Jüristo (Praxis mõttekoja juht)
- Kerstin Raidma (Disainer, Tabasco)
- Daniel Vaarik (Mõtleja, Levila)

- - - - - - -
[eng]

Prizes for graphic and digital design


Prizes for graphic and digital design at the Estonian Design Awards are given out by ADC*E (Art Directors Club Estonia). As of this year and in the context of ADC*E, the category is value-based, which means that the work done is judged on how well it promotes values important for our society. Efforts have been made to establish the new judging procedure all year long – together with a working group of representatives from the management board of ADC*Europe and the clubs. Because the system is new, works completed in the last two years are accepted this time. As always, the winning entries will go on to compete in Barcelona to win ADC*Europe prizes. This year, prizes are awarded in four value-based categories, the next rising star (Noor Püss) is discovered, ADC*E’s Designer of the Year is crowned, and the honourable lifetime award (Prillitoos) is given out.

Submission fees:
Early bird – from 22 April 2020 until 22 June 2020 – €40* / work
Late bird – from 23 June 2020 until 6 July 2020 – €80* / work
*plus 20% VAT

Value-based categories:

Please enter your best graphic, web or communications design works that address the following subjects:

1.1. Sustainable development

Works that apply and endorse ideas of sustainable development, sustainable consumption and responsible material use.

1.2. Research development and technological progress

Works that convey the state of the art in science and technology, explain and popularise a science-based approach in any walk of life.

1.3. Economic, social and regional cooperation

Cooperation projects that showcase the strength in togetherness and prove that you can achieve more by creating together than by going at it alone.

1.4. Cultural and linguistic diversity

Works that highlight the most interesting aspects of a diverse society, showing how people live outside our bubble, and busting stereotypes and prejudices.

What should you enter? In categories 1–4 you can submit:

- websites
- CVIs
- pitch decks
- books
- infographics
- mobile phone apps
- online stores
- photos or photobooks
- event concepts
- promotional films and campaigns
- illustrations
- packaging
- animation
- or any other creative ideas that relate to these subjects.

Submit your works HERE.
Conditions in english

For additional questions please contact Mr Janno Siimar/ADCEstonia.
+372 56 486 777
janno[at]velvet.ee