PARIM TEENUSEDISAIN 2014 / KULD:  HOOLEKANDETEENUSED

AGENTUUR: Velvet Labs

Teenusedisain


Teenusedisaini auhinna eesmärk on tunnustada teenusedisaini rakendamist paremate, innovatiivsemate ja kasutajasõbralikemate teenuste arendamisel Eestis ning selle, meie jaoks suhteliselt uue disainidistsipliini toomine meedia, avalikkuse ja eelkõige ettevõtjate huviorbiiti.

Teenusedisaini auhinnale võivad kandideerida kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted ja organisatsioonid, mis on teadlikult ja läbimõeldult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud või loonud täiesti uue teenuse, disaininud oma sisemised teenused kasutajasõbralikumaks ja efektiivsemaks; kes on oma teenuste loomisel ja/või arendamisel kasutanud disainimeetodeid või kaasanud disaineri ning teenuse disainimise läbi on paranenud teenuse kasutusmugavus, klientide või töötajate rahulolu, misläbi on kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja turuosa.

Teenusedisaini auhind antakse välja kahes kategoorias:

PARIM TEENUSEDISAIN AVALIKUS VÕI KOLMANDAS SEKTORIS 

Kandideerima on oodatud on kõik viimase 2 aasta jooksul avalikus või kolmandas sektoris edukalt elluviidud teenusedisaini projektid. 

PARIM TEENUSEDISAIN ERASEKTORIS 

Kandideerima on oodatud on kõik viimase 2 aasta jooksul erasektoris edukalt elluviidud teenusedisaini projektid.

Teenusedisaini kategooriat hindab rahvusvaheline žürii.

Teenusedisaini auhinda annab välja Teenusmajanduse Koda. 

Täname BDO Eestit, kes toetab teenusedisaini auhindade välja andmist ning annab välja ka eriauhinna.Mis on teenusedisain?

Teenusedisain tähendab seda, kui teenusepakkujate efektiivsuse tõstmiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks kasutatakse teenuste kujundamisel ja arendamisel sama töömetoodikat, mida on harjutud rakendama toodete, pakendite ja kommunikatsiooni disainimisel. Minevikus tehti investeeringuid uuringutesse ja disaini peamiselt tootmisettevõtetes - optimiseeriti tootmisprotsesse, arendati uusi tooteid, investeeriti nendega seotud turuuuringutesse, turundusse ja disaini. Nüüd tehakse sama teenustega.


Mis on teenuste disainimise eesmärk?

Teenusedisain visualiseerib, formuleerib ja realiseerib lahendusi, mida varem turul polnud. See jälgib lõpptarbijate vajadusi ja käitumist ning loob neile vastavaid uusi teenuseid või muudab ümber vanu. Eesmärgiks on lõppkasutaja positiivne kogemus kogu teenuse protsessi vältel – vajaduse tekkimisest soovituse andmiseni sõbrale.

Tootmissektoris tähendab teenusedisaini kasutuselevõtt suuremat tähelepanu tarbijale - kõikmõeldavad toote ja tarbija kokkupuuted analüüsitakse ja vastavalt sellele luuakse toote ümber parim teenuste võrk, mis parandab toote tarbimist või loob hoopis uusi tarbimisharumusi.

Milliseid teenuseid on võimalik disainida?

Sarnaselt turul eristuvatele ja konkurentsivõimelistele disaintoodetele saab teenuste disainimisega täiustada näiteks finantstasutuse, advokaadibüroo, IT-arenduse, hotelli või riigi teenuseid. Ehk kokkuvõtvalt - teenuseid saavad disainida kõik asutused ja ettevõtted, kes teenuseid pakuvad. Ei ole vahet, mis kanaleid pidi või kellele teenuste pakkumine toimub.