Disainihariduse auhinnast 

25. mai 2020, Tallinn

Eesti Disainiauhindadel väljaantav Eesti disainihariduse auhind on asutatud Eesti disainihariduse väärtustamiseks ja selle edasiarendajate tunnustamiseks. Auhinda annab välja Eesti Kunstiakadeemia iga kahe aasta tagant.

Konkurss on avatud nii formaal- kui mitteformaalhariduse valdkonnas teostatud silmapaistvatele ettevõtmistele igal haridusastmel. Konkursist osavõtt on TASUTA!


Palusime Kristjan Mändmaal, Eesti Kunstiakadeemia Disainiteaduskonna dekaanil, rääkida lähemalt, millist rolli näeb endal EKA disainihariduse auhinda välja andes?

Fotol: Kristjan Mändmaa

Kristjan Mändmaa: ‘‘Tahame tunnustada kõiki, kes disainiharidusse panustavad - lasteaednikest teaduriteni, kunsti- ja käsitööõpetajatest professoriteni. Lausa kadedaks teeb, missugusi uusi ja põnevaid käsitlusi ja õpiformaate eri koolides seejuures välja nuputatakse. Soovime tublidele tegijatele auhinna kaudu laiemat kõlapinda anda.‘‘

‘‘Eesti Kunstiakadeemia neljast teaduskonnast on disain kõige suurem moodustades pea poole kogu koolist. Oleme disainikõrghariduse kõigi astmete (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe) raskekaallased vabariigis. Kuid kõrgharidus ei hõlju õhus! See toetub selgelt kutse-, kesk-, põhi-, alg- kui ka huviharidusele. Disainiõppe tornitipud on seda kõrgemad, mida laiem on vundament ja toekamad hoonet kandvad sambad. On nii EKA kui terve ühiskonna huvides, et elukeskkonda parendavat disaini õpetataks võimalikult paljudes koolides ja võimalikult paljudele.‘‘


Keda ootame kandideerima?

Disainihariduse auhinnale saavad kandideerida isikud või grupid, kes on tulemuslikult tegelenud disaini õpetamise ja juhendamisega, avaldanud disainiharidusliku teose (publikatsioon, kirjutis, film, projekt vms), teostanud silmapaistva disainiharidust puudutava uurimistöö, panustanud uudsete disainiõppevormide väljatöötamisse, algatanud ja läbi viinud disainiharidusprojekte või on mõnel muul olulisel moel panustanud Eesti disainiharidusse. Konkursil saavad osaleda kõik Eesti disainiharidusse panustanud isikud või isikute grupid sõltumata tegevusalast, rahvusest ja kodakondsusest.

Auhinnakonkurss on avalik ja kandidaate saavad esitada nii eraisikud kui institutsioonid, samuti saavad oma kandidatuuri esitada kandidaadid ise.

Materjalid saata hiljemalt 6. juuli 2020 e-postile: auhinnad@disainikeskus.ee.

Eesti disainihariduse auhinna tingimustega saab tutvuda lähemalt siin


Auhind ja žürii

Välja antakse üks rahaline auhind summas 1000 eurot. Auhind ei kuulu reeglina jagamisele kahe või enama autori vahel, välja arvatud juhul kui väljavalitud töö on teostatud autorite kollektiivi poolt.

Auhinna saaja otsustab žürii, mille kutsub kokku Eesti Kunstiakadeemia. Žürii on viieliikmeline ja aastati erinev; sinna kuuluvad disaini- ja haridusvaldkonna esindajad.

Kui sul tekib lisaküsimusi, siis ole hea ja kirjuta: auhinnad@disainikeskus.ee

EDA 2020 AJAKAVA:

23. aprill: Konkursi väljakuulutamine
22. juuni: Varajane linnuke 40 € + km / töö
29. juuni: Hiline linnuke 80 € + km / töö
13. juuli: Bruno tähtaeg
10. august: Nominentide avalikustamine
14 - 20. september: Bruno nominentide näitus Disainiöö raames Põhjalas
15.-17. september: Seminarid disaineritele
18. september: Eesti Disainiauhinnad 2020 võitjate väljakuulutamine
21. september - 5. oktoober: Eesti Disainiauhinnad 2020 kureeritud näitus Viru keskuses