Otsime Aasta Disainitegu!

29. juuni 2020, Tallinn

Aasta Disainitegu auhinnale kandideerimine on TASUTA ning sellele saavad esitada kandidaate nii isikud, ettevõtted, asutused kui ka disainiagentuurid.

Disainiteo auhinnale ootame kandidaate, keda tunnustada selle eest, et nad on teinud midagi olulist ära disainivaldkonna edendamiseks; disainiteadlikkuse kasvuks; disaini kasutamise edendamiseks avalikus/erasektoris või mõnes muus valdkonnas (tervishoius, korrakaitses, keskkonnasäästlikus majanduses vmt).

Antud kategooriasse on oodatud kandideerima ka näiteks organisatsioone või isikuid, kes on korraldanud disainilaagreid, -akadeemiaid või muid koolitusi lastele, tegelenud disainiteema teadlikkuse tõstmisega, kirjutanud mingi ägeda uurimuse või lihtsalt häid artikleid.


AASTA DISAINITEGU KONKURSIL OSALEMISEKS TULEB ESITADA:

- Põhjendus teo auhinnale esitamise kohta eesti ja inglise keeles (kuni 2 A4), mis selgitab, millega on tegu, milline on hinnatav panus ja milline on hinnatava teo mõju nii organisatsioonile, asjassepuutuvatele kasutajatele kui kogukonnale laiemalt. Võimalusel lisada reaalseid näiteid kasutajate tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

- Visuaalsed näited (kuni 10 fotot). Võimalusel lisage kvaliteetseid illustreerivaid fotosid või jooniseid. Nomineeritud saamise puhul kasutatakse neid ka kommunikatsioonis.

- Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte teost ja selle mõjust (nii eesti kui ka inglise keeles, kokku kuni 1000 tähemärki ).

Auhinnale kandidaadi esitamine on TASUTA ning materjalid/lingid saata palun e-postile: auhinnad@disainikeskus.ee

TÄHTAEG: 6. juuli 2020 kell 23:59

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimused saatke palun e-postile: auhinnad@disainikeskus.ee.

Üldtingimustega saab tutvuda siin