Teenusedisaini auhindadest

12. mai 2020, Tallinn

Teenusedisaini auhindu annab välja Eesti Disainiauhindadel  Teenusmajanduse Koda. Teenusedisaini auhindade eesmärk on näidata, et disain võib olla tõhus meetod olemasoleva teenuse ümbermõtestamiseks, parendamiseks või täiesti uue teenuse loomiseks ning sellega tõsta see disainidistsipliin meedia, avalikkuse ja eelkõige ettevõtjate huviorbiiti.

Auhindadega tunnustatakse teenusedisaini rakendamist paremate, innovatiivsemate ja kasutajasõbralikemate teenuste arendamisel Eestis, nii füüsilises kui digitaales keskkonnas.


Ants Lusti (Creative Union juhatuse esimees, strateeg, teenusedisainer) ja Kairit Kalvik (Teenusmajanduse Koda projektijuht) räägivad natuke lähemalt EDA 2020 Teenusedisaini kategooriatega seonduvast.


Kuidas mõtestada teenusedisaini olemust?

Ants Lusti: ‘‘2/3 meie majandusest on teenus. Teenusedisain tähendab ettevõtte töö korraldamist kliendi seisukohalt vaadatuna. Eesmärk on pakkuda head kliendikogemust igal ettevõtte ja kliendi kokkupuutel. Teenusedisainis on vaid üks reegel – kasutajakesksus, s.t. kaasatud on kõik asjaosalised, nagu klient, teenusepakkuja ja muud huvirühmad. Probleemi tuvastamise ja lahendamise aluseks on see, mida päris inimesed tegelikes olukordades teevad, mitte idealiseeritud ettekujutus sellest, kuidas kliendid ja töötajad eeldatud käitumismustritele reageerivad.’’
 

Millist rolli näeb Teenusmajanduse Koda endal teenusedisaini auhinda välja andes?

Kairit Kalvik: ‘‘Oleme Teenusmajanduse Kojas alati väärtustanud tulevikku vaatavaid innovaatilisi ideid ja ärimudeleid ning tunnustanud head disainmõtlemist ja teenusedisaini. Koja liikmed on peamiselt ettevõtjad ja organisatsioonid, kelle põhitegevusala on kõrge lisandväärtusega teadmusmahukas teenus. Meie liikmete jaoks on oluline, et Eesti oleks edukas riik, mille teenusettevõtted on maailmas konkurentsivõimelised ja meil kodanikena oleks võimalus tarbida maailmatasemel teenuseid nii era- kui avalikust sektorist. Arvestades, et teenusmajanduse sektor on suurim ja väga kiiresti arenev sektor, on teenusedisain selles konkurentsis püsimiseks ja edulugudeks märkimisväärse tähtsusega. Soovime veelgi rohkem tõsta teenusedisaini olulisust meedia ja ettevõtjate, aga ka laiema avalikkuse huviorbiiti. Ning loomulikult soovime tunnustada neid, kes on oma panuse juba andnud, luues maailmatasemel innovatiivseid, kasutajasõbralikke ja hästi juhitud teenuseid läbi disainimeetodite ja -mõtlemise.‘‘
 

Kes on oodatud kandideerima?

Teenusedisaini auhinnale võivad kandideerida kõik ettevõtted, asutused ja agentuurid, kes on kas kindlal eesmärgil (näiteks efektiivsuse tõstmine, rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine, ligipääsetavuse tõstmine, kogukondade võimestamine, keskkonnasäästlikkus) teadlikult oma olemasolevat teenust kujundanud/arendanud või on loonud samadel kaalutlustel täiesti uue teenuse. Või on disaininud oma sisemised teenused selliseks, et lõppklientidele teenuse osutamine on muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks, efektiivsemaks ja/või keskkonnasäästlikumaks.
Samuti on oodatud sellised tööd, kus teenuse disainimise läbi parandanud teenuse konkurentsivõimet, turuosa, klientide või töötajate rahulolu.


Kuidas hinnatakse?


Hindamisele võetakse teenused, mis on läbinud disainimise protsessi kolme viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (2017 september kuni 2020 aprill) ja mida on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.
 

Teenusedisaini auhind antakse välja kahes kategoorias:

PARIM TEENUSEDISAINI PROJEKT AVALIKUS VÕI KOLMANDAS SEKTORIS, kuhu on oodatud kandideerima kõik viimase 3 aasta jooksul avalikus sektoris edukalt ellu viidud teenusedisaini projektid.

PARIM TEENUSEDISAINI PROJEKT ERASEKTORIS, kuhu on oodatud kandideerima kõik viimase 3 aasta jooksul erasektoris edukalt elluviidud teenusedisaini projektid.

Tööde esitamise tasu:

Varajane linnuke - 23.04.2020-22.06.2020 - 40€ + km / töö
Hiline linnuke - 23.06.2020-6.07.2020 - 80 € + km / töö

Rohkem infot Teenusedisaini kategooriate kohta leiab defolio keskkonnas.

Lisaküsimuste osas kirjutage Ants Lustile: ants.lusti@identity.ee

EDA 2020 AJAKAVA:

23. aprill: Konkursi väljakuulutamine
22. juuni: Varajane linnuke 40 € + km / töö
6. juuli: Hiline linnuke 80 € + km / töö
13. juuli: Bruno tähtaeg
10. august: Nominentide avalikustamine
14 - 20. september: Bruno nominentide näitus Disainiöö raames Põhjalas
15.-17. september: Seminarid disaineritele
18. september: Eesti Disainiauhinnad 2020 võitjate väljakuulutamine
21. september - 5. oktoober: Eesti Disainiauhinnad 2020 kureeritud näitus Viru keskuses